Art Deco

Jak zdefiniować sztukę, jak nazwać jej kształt? Czy wiemy tak w rzeczywistości czym ona jest i czy umiemy podejść do niej z należytym szacunkiem?

sitodruk
Source: flickr.com
Nie ma chyba drugiej takiego typu dziedziny, jak sztuka. Mówi ona do nas wieloma kolorami, dźwiękami, utworami lub aktami. Niektórzy twierdzą, że nie da się jej poprawnie zdefiniować, ponieważ każde określenie będzie niewystarczające. Jest w tym dużo słuszności, lecz powinniśmy podchodzić do tego zagadnienia, jak to naprawdę czujemy, czyli, że sztuka to każda rzecz, która na nas w jakiś sposób na nas wpływa. Skoro potrafimy zachwycić się konkretnym utworem, to już może być sztuka.

Z drugiej strony dla innych osób konkretny utwór może być kiepski, więc jednocześnie sztuka jest bardzo subiektywna. Sztuką jesteśmy w stanie nazwać także każdy ludzki wytwór, jakie nie jest jednakże użytkowy, nie jest przydatny do rzeczy użytkowych, ale ma cieszyć nasze zmysły, ma cieszyć oczy, cieszyć uszy, rozpalać nasze emocje. Oczywiście i tu mamy dylemat gdyż wspomniana przed chwilą sztuka użytkowa właśnie – jak sam termin wskazuje – służy do rzeczy praktycznych.
obrazysztukaArt Decomalarz